关闭
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw
  • 37858403cw

Swallow Signature T 恤

 
黑色棉质 Swallow 短袖 T 恤。
罗纹衣领及衣袖。
整体装饰白色撞色 Swallow 标志印纹。
圆领。
面料 100% 棉
选择尺码
尺寸
请选择尺寸和颜色
请选择尺寸和颜色
,
黑色棉质 Swallow 短袖 T 恤。
罗纹衣领及衣袖。
整体装饰白色撞色 Swallow 标志印纹。
圆领。
面料 100% 棉
产品代码
277605RGH791000
是否需要帮助?
号码为 +86 218 036 0426
号码为 +86 218 036 0426 发送邮件
返回页首